การตรวจสอบยาที่มีส่วนประกอบของสารต้องห้าม


ระบบ Global Drug Reference Online (Global DRO)
เป็นระบบที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของ การ ‘ต้องห้าม’ สำหรับสารนั้นๆ ภายใต้แต่ละประเภทกีฬา โดยมีการตรวจสอบเทียบกับรายการสารต้องห้าม ที่เป็นปัจจุบันที่ประกาศโดยองค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (WADA) ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ขายในประเทศอังกฤษ แคนาดา สวิตเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย

ระบบ Global DRO จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามประเทศอังกฤษ (UKAD) สถาบันจริยธรรมทางกีฬาแห่งประเทศแคนาดา (CCES) องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ADCH) และองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามประเทศสหรัฐอเมริกา (USADA)
องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามประเทศญี่ปุ่น (JADA) และองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามประเทศออสเตรเลีย (ASADA) เป็นเจ้าของใบอนุญาตอย่างเป็นทางการของระบบ Global DRO

ระบบ Global DRO จะถูกอัพเดทอย่างสม่ำเสมอและข้อมูลทั้งหมดจะถูกตรวจสอบความถูกต้องจากเภสัชกรที่มีประสบการณ์ทางด้านการต่อต้านการใช้สารต้องห้าม เราได้มีความพยายามอย่างที่สุดที่จะเพิ่มผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่ออกสู่ท้องตลาดอย่างทันท่วงที
แหล่งที่มาข้อมูล


United Kingdom: Martindale: The Complete Drug Reference. Pharmaceutical Press.
Canada: © Canadian Drug Product Database, Health Canada. http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodpharma/databasdon/index_e.html. All rights reserved. Reproduced with the permission of the Minister of Public Works and Government Services Canada (2009).
Switzerland: HCL Solutions AG.
United States: Gold Standard Drug Database, Elsevier.
Japan: Japan Pharmaceutical Information Center.
Australia: MIMS Australia, www.mims.com.au.

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *