ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก 2022

คุณปรีดา ตันเต็มทรัพย์ รองประธานจัดการแข่งขันรายการ B-Quik Thailand Super Series เข้ามอบของที่ระลึกขอบคุณและสวัสดีปีใหม่

แก่ คุณสราวุธ เสรีธรณกุล CEO บริษัท เจเอส เอเชีย เบฟเวอเรจ จำกัด

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *