ประกาศเลื่อนการแข่งขัน/ Race May 14-16, 2021; Postponed

ประกาศเลื่อนการแข่งขันรายการ Thailand Super Series 2021 (Event 2) สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทางผู้จัดการแข่งขันมีความจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบว่าการแข่งขันรายการ Thailand Super Series 2021 (Event 2) ระหว่างวันท่ี 14 – 16 พฤษภาคม 2564 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ ต้องเลื่อนออกไป

สำหรับการแข่งขันใน Event ต่อไปยังคงดำเนินการตามวัน เวลาที่ประกาศไว้ อย่างไรก็ดีทางผู้จัดฯ เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากมีความเปลี่ยนแปลงใดๆ จะแจ้งให้ทราบโดยทันที

ขอขอบคุณทุกท่านในความเข้าใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ขอให้ทุกท่านปลอดภัยและมีสุขภาพท่ีแข็งแรง

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *