ฺBreaking News!

ประกาศเลื่อนการแข่งขันรายการ Thailand Super Series 2021 (Event 1) สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทางผู้จัดการแข่งขันมีความจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบว่าการแข่งขันรายการ Thailand Super Series 2021 (Event 1) ระหว่างวันที่ 23 – 25 เมษายน 2564 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ ต้องเลื่อนออกไป

สำหรับการแข่งขันใน Event 2 ยังคงดำเนินการตามวัน เวลาที่ประกาศไว้ อย่างไรก็ดีทางผู้จัดฯ เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากมีความเปลี่ยนแปลงใดๆจะแจ้งให้ทราบโดยทันที

ขอขอบคุณทุกท่านในความเข้าใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ขอให้ทุกท่านปลอดภัยและมีสุขภาพที่แข็งแรง

Due to recent Covid-19 situation, we regret to inform you that our First Event scheduled to take place on 23-25 April 2021 at Chang International Circuit, Buriram will be postponed.

The Second Event of Thailand Super Series is still expected to be on schedule. However,
we are now monitoring the situation closely and will inform once there are any changes as soon as possible.

Thank you for your kind understanding on this matter. In the meantime, please stay safe and stay healthy. 

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *