Category: NEWS

TSS Library – สารต้องห้ามทางการกีฬา

WADA คืออะไรและมีหน้าที่อย่างไรบ้าง ?

WADA มีการบริหารจัดการในระดับภูมิภาค โดยกระจายอยู่ในทุกประเทศทั่วโลก ตั้งเป็นองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามแห่งชาติ หรือมีชื่อย่อว่า NADO และในประเทศไทย ได้มีการจัดตั้งสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา : Doping Control Agency of Thailand หรือ DCAT ขึ้น โดยอาศัยความในมาตราของพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาพ.ศ. 2555 โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

กดอ่านต่อตามลิงค์นี้ได้เลย…สารต้องห้ามทางการกีฬา

TSS Library – การละเมิดกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้าม

 1. ตรวจพบ
  สารต้องห้ามในตัวอย่างปัสสาวะหรือเลือดของนักกีฬา
 2. การใช้
  หรือพยายามใช้สารต้องห้ามหรือวิธีการต้องห้าม
 3. ปฏิเสธ
  หรือไม่มาให้เก็บตัวอย่างภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่มีเหตุอันสมควร
 4. ละเมิด
  ข้อกำหนดการแจ้งถิ่นที่อยู่ของนักกีฬา (Whereabouts)
 5. แทรกแซง
  หรือการพยายามแทรกแซงกระบวนการควบคุมการใช้สารต้องห้าม

กดอ่านต่อตามลิงค์นี้ได้เลย…การละเมิดกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้าม

TSS Library – The Fair Game … ศึกที่ดีไม่ควรมี “สิ่งต้องห้าม” (Part 1)

ขึ้นชื่อว่า “การแข่งขัน” สำหรับกีฬาทุกประเภท สิ่งหนึ่งที่มีเหมือนกันก็คือ “ชัยชนะ” อันเป็นเป้าหมายสูงสุด ภายใต้ “กฎ และกติกา” ที่ต้องผู้เข้าแข่งขันต้องทำการ “เคารพ” เพื่อให้เกิดความ “เท่าเทียม” โดยชอบธรรม … และ “มอเตอร์สปอร์ต” ก็ถือได้ว่าเป็นกีฬาที่มีความเข้มงวดของ “กฎ และกติกา” ในระดับสูง ทั้งยังไม่ได้กำหนดมาเพื่อ “อุปกรณ์” เท่านั้น หากแต่ยังครอบคลุมในส่วนของ “นักกีฬา” ด้วยเช่นกัน
เพราะนอกจาก “อุปกรณ์” ที่เป็นตัวกำหนดเรื่องความปลอดภัยแล้ว อีกหนึ่งประเด็นสำคัญก็คือ “สารกระตุ้น” ที่มีคุณสมบัติในการยกระดับขีดความสามารถของนักกีฬาให้ “เหนือกว่าปกติ” เพื่อแข่งขัน และคว้าชัยชนะ จนมองข้ามสิ่งที่ต้องแลกมา ไม่ว่าจะเป็นอนาคต, ชื่อเสียง หรือแม้กระทั่งชีวิตของตัวเองที่อาจถูกทำลายลงไปก็ตาม
ฉะนั้นในบทนี้ เราจึงขอนำเสนอ “สารต้องห้าม” และ “วิธีการต้องห้าม” ต่างๆ แห่งวงการกีฬา ที่มีผลข้างเคียงอันตรายต่อร่างกายว่ามีอะไรบ้าง โดยเริ่มจาก “สารต้องห้าม” ที่แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆ เพื่อให้ทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น ประกอบด้วย กลุ่มแรก “สารต้องห้าม ที่ห้ามใช้ตลอดเวลา” เช่น

กดอ่านต่อตามลิงค์นี้ได้เลย…The Fair Game … ศึกที่ดีไม่ควรมี “สิ่งต้องห้าม” (Part 1)

TSS Library – The Fair Game … ศึกที่ดีไม่ควรมี “สิ่งต้องห้าม” (Part 2)

จาก Part 1 ของ “สารต้องห้าม” กลุ่มที่ 1 มาต่อเนื่องกันที่ Part 2 กับเรื่องราวที่เหลืออยู่ ซึ่งประกอบด้วยสารกลุ่มที่ 2 ซึ่งเป็น “สารห้ามใช้ เฉพาะในช่วงการแข่งขัน” และสารกลุ่มที่ 3 คือ สารที่กำหนดห้ามไว้ในกีฬาบางชนิด … โดยสารกลุ่มที่ 2 ซึ่งจัดอยู่ในหมวดหมู่ของ “สารห้ามใช้ เฉพาะในช่วงการแข่งขัน” จะประกอบไปด้วย

กดอ่านต่อตามลิงค์นี้ได้เลย…The Fair Game … ศึกที่ดีไม่ควรมี “สิ่งต้องห้าม” (Part 2)

TSS Library – The Fair Game … ศึกที่ดีไม่ควรมี “สิ่งต้องห้าม” (Part 3)

นอกจากเรื่องของ “สารต้องห้าม” แล้ว อีกสิ่งที่นักกีฬาไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวก็คือ “วิธีการต้องห้าม” (Prohibited Methods) หมายถึงวิธีการใดๆ ก็ตามที่จะช่วยเพิ่มสมรรถภาพของนักกีฬา ตลอดจนขัดขวางกระบวนการตรวจสอบ เพื่อหาสารโด๊ป … ซึ่งโดยหลักๆ แล้ว “วิธีการต้องห้าม” จะถูกจัดแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

กดอ่านต่อตามลิงค์นี้ได้เลย…The Fair Game … ศึกที่ดีไม่ควรมี “สิ่งต้องห้าม” (Part 3)

TSS Library – การตรวจสอบยาที่มีส่วนประกอบของสารต้องห้าม


ระบบ Global Drug Reference Online (Global DRO)
เป็นระบบที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของ การ ‘ต้องห้าม’ สำหรับสารนั้นๆ ภายใต้แต่ละประเภทกีฬา โดยมีการตรวจสอบเทียบกับรายการสารต้องห้าม ที่เป็นปัจจุบันที่ประกาศโดยองค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (WADA) ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ขายในประเทศอังกฤษ แคนาดา สวิตเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย

กดอ่านต่อตามลิงค์นี้ได้เลย…การตรวจสอบยาที่มีส่วนประกอบของสารต้องห้าม

TSS Library – การล้มกีฬา … เพียงชั่ววูบ “คิดผิด ชีวิตเปลี่ยน” (Part 2)

ค้างกันไว้จากตอนที่แล้วกับเรื่องราวของ “บทลงโทษ” จากการ “การล้มกีฬา” ที่ ณ ปัจจุบันมีการแบ่งแยกกันเป็น 2 ส่วน โดยในตอนนี้เราจะพูดถึงส่วนแรกเป็นหลักก็คือ “โทษทางปกครอง” ซึ่งจะประกอบไปด้วย 

– มาตรา 58 สโมสรกีฬาอาชีพ หรือสมาคมกีฬาอาชีพใด ไม่จดแจ้งการดําเนินการ ตามมาตรา 17 วรรคหนึ่ง หรือไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อมูล หรือรายการหลักฐานที่ได้เคยยื่นขอจดแจ้งไว้แล้ว ตามมาตรา 20 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับทางปกครองตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
(มาตรา 17 ให้สโมสรกีฬาอาชีพ หรือสมาคมกีฬาอาชีพ จดแจ้งการดําเนินการต่อนายทะเบียน

กดอ่านต่อตามลิงค์นี้ได้เลย…การล้มกีฬา … เพียงชั่ววูบ “คิดผิด ชีวิตเปลี่ยน” (Part 2)

TSS Library – การล้มกีฬา … เพียงชั่ววูบ “คิดผิด ชีวิตเปลี่ยน” (Part 1)

จากจุดเริ่มต้นของ “กีฬา” ที่ในอดีตเป็นเพียงกิจกรรม หรือการเล่นเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน กระทั่งได้เดินทางพัฒนามาสู่การแข่งขันอย่างเป็นทางการโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ “ชัยชนะ” คือ สิ่งที่ทำให้เกิดการสร้าง “กฎ และกติกา” ขึ้นมาควบคุมอย่างเข้มงวด สำหรับป้องกันการ “ทุจริต” เพื่อให้ทุกเกมส์กีฬาการแข่งขันได้ดำเนินไปอย่างยุติกรรม 

โดยประเทศไทยเองก็มี “กฎ และกติกา” ที่เข้มงวดภายใต้ “พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖” เพื่อเป็นกฎหมายสำหรับกีฬาอาชีพของประเทศไทยให้มีมาตรฐานทัดเทียมนานาประเทศ และกำหนดมาตรการคุ้มครอง ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา ทั้งนักกีฬาอาชีพ, บุคลากรกีฬาอาชีพ และผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพ ดูน้อยล

กดอ่านต่อตามลิงค์นี้ได้เลย…การล้มกีฬา … เพียงชั่ววูบ “คิดผิด ชีวิตเปลี่ยน” (Part 1)

Drivers’ Meeting 2023

TSS_BREAKING_NEWS

เชิญ นักแข่งและผู้จัดการทีม ที่จะร่วมลงทำการแข่งขันในรายการ B-Quik Thailand Super Series ร่วมเสวนาในหัวข้อกฎกติกา และข้อบังคับต่างๆ เพื่อกำหนดทิศทางการแข่งขันสำหรับปี 2023

ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี (IMPACT Forum) ห้องแซฟไฟร์ 101-103 (Sapphire Function Room 101-103)

To : Drivers and Managers

On behalf of Racing Spirit Co., Ltd., we would like to cordially invite you to participate in B-Quik Thailand Super Series Drivers’ Meeting 2023 in order to discuss for Sporting Regulations and Technical Regulations.

The meeting will be held at IMPACT Forum (Sapphire Function Room 101-103) on Wednesday, 8th March 2023.