ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก 2022

คุณดลวรรธนีย์ ตงศิริกุล และคุณปัชลิต วัฒนฉัตร ตัวแทน บริษัท เรซซิ่ง สปิริต จำกัด ในนามผู้จัดการแข่งขันรายการ B-Quik Thailand Super Series

เข้ามอบของที่ระลึกขอบคุณและสวัสดีปีใหม่

แก่ คุณสุรพล อุทินทุ ผู้บริหารสำนักประสานงานภายนอก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยเครื่องดื่มเอสโคล่า

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *