skip to Main Content

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก 2022

คุณวรรษมน โขนแจ่ม และคุณปัชลิต วัฒนฉัตร ตัวแทน บริษัท เรซซิ่ง สปิริต จำกัด ในนามผู้จัดการแข่งขันรายการ B-Quik Thailand Super Series

เข้ามอบของที่ระลึกขอบคุณและสวัสดีปีใหม่

แก่ คุณทักขศิษฏ์ จิตติวาณิชย์ ผู้บริหาร บริษัท ไอมาเน่ (ไทยแลนด์) จำกัด