ตารางการแข่งขัน DTM 2021 สนามที่ 2

LAUSITZRING ประเทศเยอรมัน
SUNDAY 25 JULY, 2021


Qualifying for Race 2
15:10 – 15:30 (ตามเวลาประเทศไทย)


Race 2
18:30 – 20:00 (ตามเวลาประเทศไทย)
ข้อมูลอ้างอิงจาก https://www.dtm.com/en/events/lausitzring

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *