วันอาสาฬหบูชา หรือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8

วันอาสาฬหบูชา หรือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง 5 ที่ตรัสรู้เป็นครั้งแรก เรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร”

อีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ของทุกปีก็คือ “เวียนเทียนออนไลน์” รับบุญแบบ New Normal ผ่านทาง https://xn--o3cdbaa3cc0al9da3gd2me5eth.com/

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *