๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ วันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

บริษัท เรซซิ่ง สปิริต จำกัด

ร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์
ได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th
ระหว่างวันที่ ๗-๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *