TSS Library รถ F3 หรือ Formula 3 คืออะไร? หน้าตาเป็นแบบไหน..อย่างไร..

Formula 3 เป็นคลาสที่ 3 ของการแข่งขันรถล้อเปิด ซึ่งจัดการแข่งขันขึ้นในทวีปยุโรป, ออสเตรเลีย, อเมริกาใต้ และเอเชีย ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นนักแข่งรถสูตรหนึ่ง หรือ Formula 1 กดอ่านต่อตามลิงค์นี้ได้เลย… https://www.thailandsuperseries.net/รถ-f3-หรือ-formula-3-คืออะไร-หน้าตาเ/(opens in a new tab

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *